Tiến độ Empire City mới nhất T10/2019

Linden Residences

Dự án đang theo kịp tiến độ bàn giao vào Quý 4/2020

  • T1A (34 tầng): Hoàn thành bê tông sàn lầu 22 Đang triển khai sàn lầu 23

  • T2A (34 tầng): Hoàn thành bê tông sàn lầu 21 Đang triển khai sàn lầu 22

  • T1B (7 tầng) và T2B (7 tầng):Hoàn thành bê tông sàn mái

Tilia Residences

Dự án đang theo kịp tiến độ bàn giao

  •  T1C (30 tầng): Hoàn thành bê tông sàn lầu 13 Đang triển khai sàn lầu 14

  • T2C (30 tầng):Hoàn thành bê tông sàn lầu 12 Đang triển khai sàn lầu 13

  • T1D (7 tầng):Hoàn thành bê tông sàn lầu 3 Đang triển khai sàn lầu 4

  • T2D (7 tầng):Hoàn thành bê tông sàn lầu 2 Đang triển khai sàn lầu 3

Cove Residences

Dự án đang trong giai đoạn thử cọc và hoàn thành các thủ tục pháp lý.

một số hình ảnh thực tế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *