Lễ ký kết giữa Empire City LLC và Büro Ole Scheeren

Lễ ký kết giữa Empire City LLC và Büro Ole Scheeren được tổ chức ngày 21/12/2019, nhằm triển khai giai đoạn tiếp theo của dự án, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình sắp tới của Empire City.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *